torsdag 23 maj 2013

HTTP Headers

Hittade en grym sida som beskriver HTTP Headers

http://www.mobify.com/blog/beginners-guide-to-http-cache-headers/

Mina anteckningar:cache-control

Exempel
Cache-control: private, max-age=0, no-cache

Förklaring
Nuvarande standard för att uppge cache egenskaper

Private | public
För specifik användare eller inte
max-age
tid att cachas i sek
s-maxage
samma som ovan, men delat cache
(används av CDN:er)
no-cache
ska ej cachas
no-store
ska ej lagras
no-transformation
ingen auto-formatering eller enkodning
för att spara bandbredd

expires

Exempel
Thu, 01 Dec 1983 20:00:00 GMT

Förklaring
Det gamla sättet att uppge sluttid för cache. Bra att ha för bakåtkompabilitet.

vary

Exempel
vary: User-Agent

Förklaring
Bestämmer vilka av headers som ska kontrollera cache emot

pragma

Exempel
pragma: no-cache
Samma sak som: cache-control: no-cache

Förklaring
Gammal. Används inte längre

etag

Exempel
ETag: "e6811cdbcedf972c5e8105a89f637d39-gzip"

Förklaring
Kort för "entity-tag". En ID-tag för en rersurs för att se om det är samma version


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar