fredag 9 augusti 2013

Starta Development Server manuellt

Du behöver inte starta igång Visual Studio om du ska testa ditt projekt! Ibland vill man visa upp sitt projekt för någon annan eller bara ha igång det i bakgrunden utan att man aktivt jobbar på det. Självklart kan man lägga upp det i IIS:en, men detta ger ett alternativ till det.

Det räcker med följande kommando i cmd:
"C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\DevServer\9.0\WebDev.WebServer.exe" port:1337 /path:"C:\MyProjectFolder"

Förklaring

Du ska köra .exe-filen: WebDev.WebServer.exe med växlarna:
port - Den port du vill använda (valfritt - default är 80)
path - Mappadress till ditt projekt

Läs mer här:
http://blogsandip.wordpress.com/2008/04/05/starting-aspnet-development-server-manually/
http://stackoverflow.com/questions/286995/launch-asp-development-server-manually
http://blogs.msdn.com/b/irenak/archive/2006/11/30/sysk-250-how-to-start-asp-net-development-server-without-visual-studio.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar